Ягуар

Ягуар
  • Лат. Panthera оnса
  • Семейство Котки
  • Разред Хищници

Кой е господар сред животните в Америка?

Докато в Африка и Азия господари сред животните са лъвът и тигърът, то в почти целия американски кон­тинент тази роля се пада на ягуара. За разлика от тях, той е по – малък. На дължина не надминава метър и осемдесет (без опашката), а на те­жина - 140 килограма. Неговото тяло е по - набито, по - масивно и с по - къси крайници, а кожата му е златиста, с яс­но ограничени кръгли черни петна.

Особености на ягуарЛов на ягуарДесенът на кожа­та на ягуара е много кра­сив. Той се раз­личава от шарка­та на неговия побратим от Стария свят - леопарда.

Черни­те пръстени при ягуара не са из­цяло нарисувани от четката на природата, а са като групирани петнисти халки.

Любимите "ловни" райони на този хищник са из непроходимите тро­пични гори на Гвиана и Парагвай. Там той обитава покрайнините на горите или гъсто обраслите с буйна растителност брегове на реките. При липса на такива места ягуарът пре­дпочита по - гъстите храсталаци, но се среща и в равнинните пампаси.

Подобно на тигъра и той пре­дпочита да живее самостоятелно. Само по време на размножителния период се събират по две животни.

Женската ражда по две - три, а по рядко четири малки, с които прекарва до тригодишната им възраст. Именно тогава младите ягуари получават сви­детелство за зрелост на тре­тата година от раждането си. То­гава те започват да се размножа­ват. Ягуарът е не само отличен ловец, но и прекрасен плувец.

Разпространение

Ягуарът се среща само в Америка – Южна и Централна. Установени са доста големи популации в Мексико, Хондурас, Гватемала, Белиз и Коста Рика. Най - големите популации са наблюдавани в Пантанал и щата Мато Гросо в Бразилия.

Най-честите местообитания на ягуарите са тропически джунгли, понякога те се появяват и в пампасите (южноамерикански степи) и в пустинни райони.

Как напада ягуарът?

"Ловецът свали прашката от колана си, размести клоните и започна да разглежда колибрите. Той гледаше как те гонеха насекомите и ги хва­щаха с човките си, как неочаквано прекъсваха полета си и се спускаха на тревата. И изведнъж той чу до­лу, в дънерите на дърветата грозен рев, проточен и викащ, подобно на цвилене на десетина коне. Ръката на ловеца трепна, а колибрите безпокойно се запремятаха във въздуха.

Сърцето заби тревожно в гърди­те на ловеца. На него му бяха добре познати тези звуци. Той веднага раз­бра за какво се касае, а люлеенето на тревата само потвърди това, в кое­то той не се съмняваше.

Едва сега, държейки в ръка ре­волвер, той разбра, че това е твърде слабо оръжие против такъв враг. Неговата ловна двуцевка и нож, ко­ито му бяха така нужни, останаха долу край дънера на дървото. А кога­то той се приготви да скочи долу и да сграбчи винтовката, тревата се разтвори и от храсталаците се показа гъвкавото тяло на хищника.

Ягуар! Ярко жълт, с черни и тъмно кафяви петна, животното се промъкна към дървото. Това беше грамадна котка и нейните ужасни нокти навяваха ужас на горските обитатели."
(А. Фрич, 1958 г.)

Какво яде ягуараПодобно на всички хищни котки ягуарът през деня се крие в своето леговище и едва привечер излиза на лов или разходка. Той е отличен ловец.

Най - често напада елени, пекари и водни прасета, а при липса на таки­ва не се отказва даже от бодливи свинчета, малки алигатори, косте­нурки и риба. От убитата плячка яде само един или два пъти, а до мърша никога не се докосва.

Ако се срещне с по - силен про­тивник, ягуарът предпочита да от­стъпи и нерядко дири спасение на някое високо дърво. За разлика от лъва и тигъра обаче той не напада от една страна, а бързо се върти около противника или скача във въздуха, като мени посоката на скока си. Ударите му с предните лапи са много силни и могат да смажат куче. Не­говата схватка прилича много на боксов мач между двама бързи боксьори, всеки от които чака удобния момент, за да свали противника си на земята.

Набитото и масивно тяло на ягуара има голямо количество маз­нина, която издава доста неприятна миризма. Всички животни на южно ­- американските джунгли познават нейния дъх и ако я подушат, бягат надалеч.

"Трябва да кажа, че гигантските котки от тази разновидност са твърде склонни да бягат от про­тивника си и щом усетят преследващите ги кучета, обикновено предпочитат да подирят убежище на някое дърво, където се катерят уди­вително ловко.

Все пак те прекрасно разбират, че дървото не може да им осигури спасението и затова изпол­зват този начин само като въз­можност да устроят засада на кучетата, да ги отклонят временно от следата, а след това да ги напа­днат и да се разправят с тях."
(С. Земел, 1976 г.)

5.0, 1 гласа
прегледи 7758

Коментари за Ягуар

  1. 1.

    Ха , има животно ягуар и кола ягуар. Луди ли сте абе хора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Подобни статии

Ротвайлер

Ротвайлер

Бихте ли погалили това куче, ако го видите на улицата?! Вероятно едни ще кажат "Разбира се, защо не"...

Чихуахуа (Чиуауа)

Чихуахуа (Чиуауа)

Чихуахуа - толкова малко, а с какъв характер! Това е най - малкото куче, което би нападнало най - го...

Мопс

Мопс

Знаете ли, че Мопсът е една от най - старите породи кучета. Той съществува още от 400 г. пр. Хр. Не ...