Общ преглед на комарите

Общ преглед на комарите

Разпространение на комарите

Видовете от семейството Culicidae са широко разпространени по сушата на нашата планета. Те се срещат в различни географски зони, като се започне от тундрата и се свърши с тропиците.

Culex pipiensОтделни видове имат огромна област на разпространение. Видът Culex pipiens (Снимка 1), например, се среща в 5 континента - Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия, а видът Aedes vexans липсва само в последния от тях.

Някои кръвосмучещи комари се срещат в планините до значителна височина.

Такъв вид е Aedes pullatus, който е установен до 3000 - 4000 м надморска височина (Гуцевич, Мончадский, Штакельберг, 1970 г.).

Най - много видове комари се срещат в тропическите области на нашата планета - около 85 % от всички познати видове. Броят на видовете комари до 1991 г. в Европа е сравнително малък - той е около 85 - 90.

Има ли комари на АнтарктидаСамо един от континентите на Земята не е обитаван от комари - това е Антарктида, където суровите климатични условия правят невъзможно съществуването на тези насекоми.

Други области на нашата планета, в които няма комари, са знойните пустини, а също така някои острови.

Интересно е, че един от тези острови е Исландия, докато на съседната Гренландия се срещат някои видове комари. На други острови пък липсват само маларийни комари (видове от рода Anopheles). Такъв е случаят с Хавайските острови.

5.0, 1 гласа
прегледи 1916

Препоръчани продукти

Подобни статии

Лисица

Лисица

Удължената му­цуна и хитрата физиономия вед­нага ни напом­нят, че лисицата е любим герой на много на...

Дива свиня (Глиган)

Дива свиня (Глиган)

Дивата свиня спада към едрия космат дивеч. Тя е внушителен и всяващ уважение представител на животин...

Сърна

Сърна

Сърната е най - дребният представител от сем. Еленови, който се среща в България. Ако еленът е най -...

Косатка

Косатка

Кой е най - свирепият океански обитател? На този въпрос по­вечето от Вас веднага ще отговорят: "Аку...