Морфология на комарите

Морфология на комарите

Какавиди на комара

Какавида на комарВ устройството на какавидите на различните видове кръвосмучещи комари няма големи различия.

Тялото на всяка какавида се състои от два ясно обособени дяла - неначленен главогръд и по - тясно, гръбно - коремно сплеснато коремче, което се състои от девет членчета (Фиг. 1).

Както и при ларвите, първоначално членчетата са били 10, но в процеса на еволюцията 8- и 9-ото членче са се слели, вследствие на което първоначалното 10-о членче е станало 9-о.

През повече или по - малко прозрачната кутикула на какавидата се провиждат силно пигментираните очи.

На гръбната страна на главогръда, от двете му страни, има двойка дихателни тръбици, които са свързани с трахейната система на какавидата.

Формата на дихателните тръбички при какавидите от рода Anopheles е фуниевидна, а при тези на немаларийните комари - цилиндрична. Отгоре на първото коремно членче се намират една двойка звездовидни власинки, които изпълняват същата роля както тези на ларвите от рода Anopheles.

По останалите коремни членчета са разположени власинки с друго устройство. На задния край на 8-ото коремно членче се намират два листовидни придатъка. Това са органите на движението на какавидата - нейните плавници.

Последното коремно членче носи също така придатъци, които представляват зачатъци на външните полови органи на бъдещия комар. По придатъците на 9-ото коремно членче може да се определи полът на какавидата, тъй като при женските какавиди те са твърде къси, а при мъжките - доста по - дълги.

Какавидите на комарите за разлика от техните ларви имат по - малко относителна маса от тази на водата, благодарение на големите въздушни празнини в областта на главогръда и на първото им коремно членче. Тези празнини поддържат тялото на какавидата в определено положение - винаги с главогръда нагоре.

През фазата какавида се извършват сложни процеси на хистолиза и хистогенеза, в резултат на които се оформя тялото на възрастния комар, който се излюпва от обвивката на какавидата, като я разкъсва откъм гръбната страна на главогръда.

прегледи 1238

Препоръчани продукти

Подобни статии

Английски булдог

Английски булдог

Английският булдог е масивно мускулесто куче с набръчкано лице и отличителен нос. Те не са сред най ...

Немски шпиц - голям

Немски шпиц - голям

Големият немски шпиц е една от разновидностите на породата Немски шпиц. Към тази порода принадлежат ...

Немски шпиц - малък

Немски шпиц - малък

Малкият немски шпиц е една от разновидностите на породата Немски шпиц. Често се бърка с Померана, к...