Леопард

Леопард
 • Лат. Panthera pardus
 • Семейство Котки
 • Разред Хищници

Страхува ли се леопардът от тигъра?

"Изведнъж храстите замърдаха не както по - рано. Клонките и листа­та се удряха едни в други като дет­ски ръчички. Листата се движеха от различни посоки и се събираха към мястото, където лежеше мърт­вата антилопа. Движението на листата продължи няколко минути. Имаше нещо зловещо в това и аз по­треперих.

Бързо тревожното шу­молене премина сега по тревата, а след това - о, чудо! - два леопарда изневиделица допряха носове край убитата антилопа. Сега разбрах за­що листата на храстите и дърве­тата се движеха така странно.

Петната на кожата на леопарда имат такъв вид, сякаш някой е пото­пил лист в мастило и много пъти го е допирал до златистата козина. Когато леопардът върви, листата се мърдат сякаш повтарят шарките от петнистата му кожа. Щом гладните леопарди се видяха един друг те се притиснаха до земята и погледите им се срещнаха. Опашки­те им разсичаха въздуха като кам­шици, единият засегна тънко младо дръвче и с трясък го счупи. "Прас! Прас!"

Изведнъж отнякъде се появи главата на тигър. Той отдавна, още в съня си беше усетил враговете, а сега трясъкът го събуди напълно. То­ва беше ужасен миг. Неочаквано един от леопардите заръмжа и вдиг­на лапа. Тигърът яростно изрева и се хвърли върху леопарда. Тракнаха зъ­бите им и два чифта челюсти се съ­единиха. Враговете започнаха да се хапят. Вкопчили се един в друг в смъртна схватка, двата хищника се търкаляха на земята, когато извед­нъж вторият леопард заби дълбоко зъбите си в плешката на тигъра. Той го държеше като в менгеме. Но тигърът притегли с предните си ла­пи първия леопард и се изправи на за­дните крака, принуждавайки и вра­га да направи същото, а след това с един мощен удар на лапата си пре­ряза гърлото му.  Леопардът раз­твори челюсти и с отчаян пред­смъртен вой се струполи на земя­та, след това запълзя, като се гърчеше от болка и изчезна от погледа.

През това време вторият леопард, който бе нападнал тигъра отстра­ни, го пусна и се впи в корема му, а тигърът заби нокти в него. Те не се пускаха един друг. След петнадесетина минути, които продължиха сякаш десет часа, всичко притихна в мъртва  неподвижност: смъртната схватка на тигъра с леопарда завър­ши. Бясно извиващите се тела из­веднъж замряха. Само от време на време предсмъртни гърчове свиваха мускулите. После враговете стана­ха съвсем неподвижни и скоро около храста се струпаха чакали, побър­зали за плячката."

Тези думи на един очевидец ни дават отлична представа за качест­вата на леопарда. Макар и значи­телно по - малък от лъва, тигъра и ягуара, той не им отстъпва по своята изключителна свирепост. Дължината на най - едрите екземпляри (без опашката) достига до метър и осем десет, а на тежина не надминава сто­тина килограма. Това съвсем не пре­чи той да е много по -бърз и по - на­падателен от лъва.

Разпространение

 • Африка (без Сахара)
 • Арабски п-ов
 • Западна Азия
 • Пакистан
 • Индустан
 • Югоизточна Азия
 • Корея
 • Китай

Защо леопардът е най - опасният хищник?

Особености на леопардМного специалисти считат, че лео­пардът е най - опасното хищно живот­но. Това е, защото той не само че не се страхува от другите животни и от човека, но винаги издебва подходящ момент да ги нападне.

Когато влезе с ловкостта на първокласен крадец в някоя кошара с овце или кози лео­пардът не се задоволява, като лъва с една от тях, а разкъсва без нужда по 10 - 15.

Много ловци са установи­ли, че леопардът не бяга, даже ако бъде замерян с камъни, а ако бъде ударен, не се помръдва и чака удо­бния миг за атака. Не случайно една африканска поговорка гласи: "Лео­пардът е кротък само когато се про­стре кожата му да съхне". В нея е съ­бран многовековният опит на афри­канските жители, за които леопар­дът винаги е бил опасен враг.

Кожа­та на леопарда се оценява скъпо и вождовете на много племена се на­мятали с нея като символ на мъжес­тво и неустрашимост. Днес, с по­мощта на куршума, капани и отро­ва, леопардите в Африка и Азия са почти унищожени.

Биологични особености

Окраска на леопардБебета леопардиЛеопардът с не­говата петниста окраска е почти незабележим всред пъстротата на полуизсъхналата трева и храсти.

Цветът му го прави не­видим за жертва та, така че той може да я приб­лижи, без тя да го усети. Малки­те са също така петнисто шарени.

Притежател е на здрави кучешки зъби, е които убива и разкъсва плячката си.

Малките се раж­дат като слепи и беззъби котен­ца, около 400 грама. Едва на четвъртата сед­мица пролазват извън "гнездото" н тежат вече два килограма.

След това се развиват много бързо, стават все по - под­вижни и игриви и във всичките им игри взима участие майката - ту служи като "дърво" за кате­рене, ту като плячка за захап­ваме.

Леопардът се ка­тери с лекота по дърветата.  Уло­вената антилопа ще бъде изядена по - спокойно, ако бъде покачена на дърво. Каквото остане от нея днес, ще бъде изядено утре.

Природозащитен статус

Красивата кожа на този хищник е главната причина неговата численост да намалява застрашитело във всяка страна, където все още  живее. Трудно е да се каже дали все още живеят леопарди в Алжир или в Тунис, докато в Източна Африка те са напълно избити. До 1993 г. в ОНД са били запазени само около стотина броя.

Изчислено с, че 80 000 броя от това животно са убити само за производство на модни дамски палта. Това е причина да намери място в международната "Червена книга".

5.0, 1 гласа
прегледи 8419

Коментари за Леопард

 1. 1.

  Леопардите са разпространени в Азия и Африка

 2. 2.

  амурският или корейският леопард е рядък вид

 3. 3.

  Леопардите са най преследваните големи котки на света . С обич ,Деси

Подобни статии

Сиамска котка

Сиамска котка

Сиамската котка е най - старата питомна порода котки. Тя е известна и като "най - гласовитата домашн...

Лабрадор

Лабрадор

Лабрадорът е един от най - нашумелите и желани домашни любимци. Истинското име на породата е "Лабрад...

Ми-ки

Ми-ки

Думата "Мики" може да означава много неща. Вероятно, когато някой каже "Мики" първото, за което се с...

Катерица

Катерица

Лат. Sciurus vulgaris Семейство Катерици Разред Гризачи Случвало ли Ви се е, когато сте в няк...