Къртица

Къртица
 • Лат. Talpa Europaea
 • Семейство Къртици
 • Разред Насекомоядни

Спи ли зимен сън къртицата? Често по поляни и ливади могат да се видят малки купчинки от прясно изровена пръст. Те са знак, че някъде наблизо живее къртица. И не къде да е, а под земята.

Черно - кадифеният костюм е много удобно работно облекло и по него не полепва нито пръст, нито прах и кал. Кър­тицата е почти сляпа - нали под земята цари вечна тъмнина.

Разпространение

 • Европа
 • Западен Сибир
 • Среден Сибир
 • Алтай

Биология и поведение

Дупки на къртицаКак копае къртицатаКъртицата е типично подземно животно. Тя се ражда под земята, там живее и там умира. Рядко може да се види на дневна светлина. Ден и нощ къртицата копае под земята, за да търси храна.

Копае със здравите нокти на предните си лапи: първо с дясната, после с лявата, а със задните си крачка избутва назад изко­паната пръст.

Силно развитите предни крайници служат и за кир­ка, и за лопата. Те й помагат не само да раз­копава почвата, но и да изхвърля влажна пръст след себе си. Когато зад нея се на­трупа повече пръст и започне да за­пушва изкопания ход, къртицата се обръща, изкопава нов ход нагоре и с главата си изтиква над земята изко­паната пръст. Така се образуват купчина след купчина, а отдолу къртицата все копае и копае, разбира се само ако почвата е влажна.

Когато се умори от своята "къртовска" работа, къртицата обхожда изкопаните ходове, събира попадналите там дребни животни и лакомо си похапва. За разлика от сляпо­то куче, къртица­та не се храни с корени.

Какво яде къртицатаЛюбима нейна храна са дъждовните червеи и почвените на­секоми. Когато хване някой дъждо­вен червей, тя не бърза да го изяде, преди да изтика с предните си нок­ти погълната от него пръст. Не намери ли достатъчно храна под земя­та, къртицата излиза нощем над зе­мята и там търси нещо за ядене. По­някога не се отказва от жаби, малки птички, полски мишки и лалугери.

Пословичен е нейният апетит: на ден изяжда храна, която надвишава по­ловината от собственото й тегло. Всеки­дневно изяжда по около 20 - 22 грама червеи и личинки. Лакома си е. Повече от 17 часа кърти­цата не може да гладува.

Дойде ли зимата, тя се зарива дълбоко в почвата и там чака про­летта. Тя не спи зимен сън както та­ралежа. За да не гладува през дъл­гите зимни нощи, запасява се с кон­серви от живи дъждовни червеи.

Спи ли зимен сън къртицатаПрез лятото и есента тя събира сто­тици червеи, отхапва им най - пре­дната част и ги трупа в подземното си жилище. Там те нито бягат нада­лече, нито умират, а къртицата цяла зима си похапва прясна храна.

През пролетта женската ражда от 3 до 9 голи и слепи безпо­мощни къртичета. Те усърдно бозаят, растат бързо и на едномесечна възраст почти достигат по ръст родите­лите си.

Къртичините са нагледен пример за голямата роля на къртицата в обогатяването на почвата. Изопна­тата от нея пръст на открито се допълва на въз­духа с нови ве­щества. В почва­та прониква въз­дух и вода.

4.0, 3 гласа
прегледи 12851

Коментари за Къртица

 1. 1.

  МММММММММММ

 2. 2.

  Чудесна къртица! :)

 3. 3.

  По­някога не се отказва от жаби, малки птички, полски мишки и лалугери.
  Не е лошо преди да се пише да се провери кое как е....лалугера е няколко пъти по-голям,а и сляпата къртица ще хване мишка,жаба или лалугер точно никога

Подобни статии

Лабрадор

Лабрадор

Лабрадорът е един от най - нашумелите и желани домашни любимци. Истинското име на породата е "Лабрад...

Ми-ки

Ми-ки

Думата "Мики" може да означава много неща. Вероятно, когато някой каже "Мики" първото, за което се с...

Катерица

Катерица

Лат. Sciurus vulgaris Семейство Катерици Разред Гризачи Случвало ли Ви се е, когато сте в няк...

Таралеж

Таралеж

Лат. Erinaceus europeus Семейство Таралежови Разред Насекомоядни С какво е известен таралежът...