Див заек

Див заек
 • Лат. Lepus Europaeus
 • Семейство Зайци
 • Разред Зайцеподобни

Малко са животните в нашата при­рода, които имат толкова много не­приятели, колкото заекът. В изпъл­нения с постоянни премеждия живот той преуспява благодарение на добрия си слух и атлетическия бяг, на по­кровителствената окраска на своя кожух, на безбройните хитри трико­ве, които знае и с успех прилага.

От незапомнени времена заекът е символ на страх и плахост. "Кой­то се страхува, се крие или побягва" - казва поговорката. Но не винаги заекът бяга и се крие. Когато се на­мира в много голяма опасност или когато защитава малките зайчета, той смело се брани.

По - стари и из­питали повече премеждия зайци могат с километри да правят правилни кръгове и да бягат непосредствено зад преследващите ги по дирята ку­чета. В резултат на такава маневра преследвачите се изморяват и за­екът се изплъзва.

Веднъж заек е бил застигнат от малък ястреб. Моментално той се спрял, легнал по гръб в една бразда и със задните си крака така ударил ястреба, че нападателят позорно из­бягал.

Познати са случаи, когато по такъв начин "страхливият" клепоушко се е спасявал дори от орли. Раз­бира се това са изключения.

Зайкинята, когато защитава мал­ките си зайчета, проявява изключи­телна смелост. Наблюдавани са та­кива майки, които с подскоци про­гонват врани и свраки. Там, където ловуването на зайци е забранено, те са много по - смели. Такива зайци без страх се разхождат сред елени или стада от крави.

Още по - невероятен е случаят с едно зайче, което е било въз­питано от домашно куче. То възприело много от кучешките навици. В своята храброст се стигнало дотам, че заедно със своя възпитател се на­хвърляло върху чужди кучета и жес­токо ги хапело!

Къде живее заекаРазпространение

 • Европа
 • Сибир
 • Западна Азия
 • Корея

 

Днес заекът е един от най - масово разпространените дивечи у нас. Установено е, че в много райо­ни зайците са силно намалели. Това дава основание да се мисли  вече  за  по -широко  внедряване на изкуственото зайцевъдство.

Редица чуждестранни пътешественици по нашите земи преди две - три столетия са отбелязвали изключителното ни богат­ство на зайци. Отделни ловци са хващали на ден до 200 броя. За Франция тогава се изпращали стотици бали със заешки кожи, а само във Виена годишно са се продавали по 10 000 такива ко­жи от България.

Биология и поведение

Борба между мъжки зайциДиви зайчетаАко един възрас­тен заек можеше да разказва, ще­ше да ни сподели опита си от много житейски - как не веднъж е надхит­рял лисици, кучета и ловци.

Борбата между кавалерите, дъл­гоухи съперници, се води в свобо­ден стил - мъжкарите прилагат пляскане, боксиране, ритни­ци, хапене, дори скубене на зайча козина.

Силните, здрави и бързи задни заешки крайници осигуряват успешен бяг. Те са залог за спа­сяване от много­бройните им врагове (различните грабливи птици, различните хищници - най-вече вълците, лисици, чакали, диви котки и др.)

Новородените ди­ви зайчета са сукалчета само около една сед­мина, а след това преминават на растителна храна - отначало започват със сочна трева, а след това и клон­ки, листа и кора на дърветата, особено по време на зимната неволя.

3.0, 3 гласа
прегледи 12014

Препоръчани продукти

Коментари за Див заек

 1. 1.

  Да но аз не знам кои са му враговете

 2. 2.

  До 1. ани - неприятели на дивият заек са различните грабливи птици, различните хищници (най-вече вълците), лисици, чакали, диви котки

 3. 3.

  Скитащите беадомни кучета и многобройните песове гледани от кравари и други животновъди пуснати да се разхождат свободно в полето също са врагове на зайците.

Подобни статии

Морфология на комарите

Морфология на комарите

Благодарение на дълги години усилена работа, днес комарите са проучени детайлно по отношение на тяхн...

Шар пей

Шар пей

Шарпеят е една от най - необичайните на вид породи кучета и трудно остава незабелязан. Това древно ...

Светулка

Светулка

Всеки един от нас, съзнателно или не, е виждал тези малки и необикновени същества - светулките, проб...

Санбернар

Санбернар

Санбернарът ... смело и величествено куче, известно по цял свят с героизма си. Едва ли има човек, ко...