Жираф

Жираф
  • Лат. Giraffa camelopardalis
  • Семейство Жирафови
  • Разред Чифтокопитни

Това ли е най - високото животно? Преди време голяма американска научна експедиция е пътувала из Африка и събирала животни за Вашингтонският природонаучен музей. В спомените на нейният ръководител се е четяло следното:

"Сутринта моите негри ми съобщи­ха, че забелязали стадо жирафи. Незабавно тръгнахме към указаното направление и като ги приближих­ме, прицелихме се и гръмнахме, но не сполучихме. Бяхме заблудени от ги­гантския ръст на животните, кои­то бързо изчезнаха в галоп."

Действително съвсем не е лесно да се убие такъв гигант. Жирафът е не само гигант по тегло, което поня­кога е над тон и половина.

Разпространение

Основното и най - често местообитание на жирафите е Африка, Южно от Сахара.

Биология и поведение

Особености на жирафаЖирафиТова е най - високото животно на Земята - близо 6  метра е разстоянието от копитата до върха на главата. Неговата сравнително малка глава и къс труп стоят на необикновено дълга шия и крайници. Предните крайници са по - дълги от задните.

Въпреки, че не може да се изправя на задните си крака, както антилопите и други копитни живот­ни, жирафа е доста пъргав. Когато бяга, може да развива скорост около 50 км/час, а може да прескача и пре­пятствия до метър и осемдесет високи. По - трудно се движи по стръмни склонове.

Като поведение жирафът е кротко и миролюбиво животно. Движи се на групи по десети­на и повече животни. Тези групи жи­веят из саваните и по - редките сухи гори.

С помощта на дългия си език и още по - дългата си шия жирафа достига най - високите листа на акация­та, мимозата и други африкански дървета. Любимата й храна са мла­дите листа, пъпки и крехки клончета на тези или други дървета и храсти.

Когато пасе сред ниската тревиста растителност, тя разтваря широко предните си крайници и навежда ниско дългата си шия, а когато е в стадо или малка група, даже лъвът не смее да я нападне.

Нейното оръжие за самоотбрана са най - вече здравите и силни копита. При удар с главата може да хвърли във въздуха даже тежка до 600 килограма антилопа.

Какво яде жирафаБорба между жирафиВодопоят, както и пасенето на трева, е в неудобна поза – крайниците са силно раз­крачени встрани. Дългата шия по­мага да си избе­ре по - вкусни листа дори и на височина 5 - 6 метра.

Борбата между съперниците е с предупредително хапене и блъска­не на глава в глава, но никога не и с предните копита, тъй като може да си на­несат сериозни наранявания.

Двубоят продължава около 15 минути и тяхно правило е, че победе­ният може да ос­тане в стадото.

Бягането е с ори­гинална поза, но все пак е бързо - до 54 км в час. При галоп шията на жирафата се клатушка ту на­пред, ту назад.

История

Преди 10 - 12 млн. години в Европа, Азия и Северна Америка е живял братовчедът на днешният жираф – ПАЛЕОТРАГУСЪТ.

5.0, 1 гласа
прегледи 8318

Подобни статии

Еструска земеровка

Еструска земеровка

Лат. Suncus etruscus Сем. Земеровки Разред Насекомоядни Преди около 150 години италиански пр...

Лъв

Лъв

Лат. Panthera leo Семейство Коткови (Котки) Разред Хищници Страхува ли се лъвът от човека? "...

Тигър

Тигър

Лат. Panthera tigris Семейство Котки Разред Хищници По - голям ли е тигърът от лъва? Може би ...

Ягуар

Ягуар

Лат. Panthera оnса Семейство Котки Разред Хищници Кой е господар сред животните в Америка? Д...