Дива коза

Дива коза

Биология и поведение на Дивата коза

Биология на Дивата козаДивата коза живее по неприс­тъпните планински скали на стада. Най - силният и здрав мъжкар е водач и обикновено той бди за без­опасността на стадото.

При всяка най - малка опасност пазачът издава едно характерно изсвирване с уста, удря силно с крака и като вихър се понася по планинските чукари.

Да се спасява от своите врагове - орлите, вълците и ловната пушка на бракониера - на дивата коза най - вече помага силното обоняние, острият поглед и изостреният слух.

В трудни моменти тя прилага просто невероятни приоми, за да из­бегне опасността. За такъв неин по­хват преди време е разказал природоизпитател:

Поведение на Дивата козаОпределяне на възрастта при Дива коза"Наблюдавах с бинокъл величест­вената картина, как дивите кози с огромни скокове напредваха, но за­тъваха в дебелия сняг.

Един от пръ­човете се хвърли към средата на преспата и полузарит, остана неподви­жен. След него друг пръч скочи върху гърба на първия и оттам се хвърли към другия край на преспата, като и той остана неподвижен.

Останали­те кози преминаха лесно снежната преспа, като се хвърляха с ловки ско­кове върху гърбовете на затъналите в снега техни другари.

С не малки усилия двата силни пръча се избави­ха от ледените обятия на преспата и настигнаха стадото.Това самопожертвование на мъжките поня­кога им коства живота."

  • Специфична особеност при рогата на Дивите кози е че, всяка година се образува по един пръстен на тях. Това дава възможност и улеснява определянето на възрастта им
  • Едни от най - големите неприятели на Дивата коза са мечката, лисицата, вълкът, рисът, орелът и др.

 

5.0, 1 гласа
прегледи 2717

Препоръчани продукти

Подобни статии

Дакел

Дакел

Дакелите, наричани от някои шеговито и "кучета-салами" са късокраки кучета с доста удължено тяло. Им...

Бордър коли

Бордър коли

Бордър колито е пастирско куче, което води началото си от граничния район между Англия и Шотландия. ...

Куока

Куока

Куоката (Setonix brachyurus) е единственият член на рода Setonix и е двуутробно с размери приблизите...

Ризеншнауцер

Ризеншнауцер

Синоними: Riesenschnauzer Giant Schnauzer Schnauzer geant Разновидности: Сол и пипер, P...